INTEGRITETSPOLICY

 1. Personuppgifter:
  Det här är Greenfee Outlet webbplats/App, och när du klickar dig in på den samlar vi in information om dig, din dator och ditt beteende på webbplatsen. Nedan kan du läsa mer om den information vi samlar in, hur vi behandlar informationen, vad vi använder den till, vilka som har tillgång till informationen och vem du kan kontakta.
 2. Vilken information samlar vi in om dig:
  När du besöker en eller fler av våra webbplatser samlar vi in information som kan hänföras till dig som person. Vi samlar inte in information som kan hänföras till dig utan att du själv har uppgett detta, t.ex. genom att registrera dig hos oss för att få en gratis greenfee, handla i vår shop eller genom att delta i en tävling eller undersökning. Vi samlar även in och lagrar uppgifter som du angivit i din vänlista.
  Uppgifter som kan hänföras till en person lämnas aldrig ut till tredje part och vi samlar aldrig in information som kan hänföras till dig utan att du själv gett oss tillåtelse till detta.
 3. När du är kund hos oss samlar vi in dessa uppgifter:
  Greenfee Outlet samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar till Greenfee Outlet när du skapar och använder ett konto. Din e-postadress är ditt inloggningsnamn och används även för att Greenfee Outlet ska kunna hjälpa dig att återställa ditt lösenord. Som kontoinnehavare kan du också även, helt frivilligt, välja att lämna ditt mobilnummer för att Greenfee Outlet ska kunna kontakta dig om det dyker upp några frågor om ditt konto. Behandlingen baseras på en intresseavvägning som laglig grund, där Greenfee Outlet berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att erbjuda denna tjänst.
  Greenfee Outlet registrerar din IP-adress när du loggar in på ditt konto och antalet inloggningar för att kunna identifiera om någon obehörigen använder ditt konto utan din vetskap. Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning och lagras i upp till tre månader. Greenfee Outlet berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt.
  Greenfee Outlet behandlar även uppgifter som du lämnar till GolfStar när du använder ditt konto (såsom t.ex. sökningar, sparade preferenser och tidigare bokningar) för att din upplevelse på Greenfee Outlet ska bli så bra som möjligt. Behandlingen är baserad på intresseavvägning som laglig grund, där Greenfee Outlet berättigade intresse är att leverera en användarvänlig tjänst till dig.
  Dina uppgifter lagras så länge som du har ett konto på Greenfee Outlet. Om du inte använt ditt konto på 36 månader kommer Greenfee Outlet att radera ditt konto och dina uppgifter. Greenfee Outlet kommer att informera dig innan ditt konto raderas så att du har möjlighet att logga in, för att på så sätt behålla dina uppgifter. Greenfee Outlet samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar till Greenfee Outlet när du skapar och använder ett konto. Din e-postadress är ditt inloggningsnamn och används även för att Greenfee Outlet ska kunna hjälpa dig att återställa ditt lösenord. Som kontoinnehavare kan du också även, helt frivilligt, välja att lämna ditt mobilnummer för att Greenfee Outlet ska kunna kontakta dig om det dyker upp några frågor om ditt konto. Behandlingen baseras på en intresseavvägning som laglig grund, där Greenfee Outlet berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att erbjuda denna tjänst.
  Greenfee Outlet registrerar din IP-adress när du loggar in på ditt konto och antalet inloggningar för att kunna identifiera om någon obehörigen använder ditt konto utan din vetskap. Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning och lagras i upp till tre månader. Greenfee Outlet berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt.
  Greenfee Outlet behandlar även uppgifter som du lämnar till Greenfee Outlet när du använder ditt konto (såsom t.ex. sökningar, sparade preferenser och tidigare bokningar) för att din upplevelse på Greenfee Outlet ska bli så bra som möjligt. Behandlingen är baserad på intresseavvägning som laglig grund, där Greenfee Outlet berättigade intresse är att leverera en användarvänlig tjänst till dig.
  Dina uppgifter lagras så länge som du har ett konto på Greenfee Outlet. Om du inte använt ditt konto på 36 månader kommer Greenfee Outlet att radera ditt konto och dina uppgifter. Greenfee Outlet kommer att informera dig innan ditt konto raderas så att du har möjlighet att logga in, för att på så sätt behålla dina uppgifter.
 4. När du använder Greenfee Outlet applikationer
  Om du använder Greenfee Outlet applikationer behandlas din användardata i den enhet (t.ex. din mobiltelefon) som applikationen är installerad på för att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt. Det rör sig om information om när applikationen öppnades senast, vilka funktioner du använt, hur många gånger applikationen öppnats, sökhistorik, etc. Applikationen samlar även in lokaliseringsdata för att kunna ge förslag på närmaste bana till din plats. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning som laglig grund, där Greenfee Outlet berättigade intresse är att erbjuda en bra produkt till sina användare.
  Uppgifterna lagras så länge du har kvar applikationen i din enhet. Du kan när som helst se till att uppgifterna raderas genom att ta bort eller avinstallera applikationen.
 5. Cookies:
  På greenfeeoutlet.se och våra övriga webbplatser använder vi INTE cookies för att registrera vad våra kunder tittar på i butiken, för att styra köpflödet eller för att mäta trafiken på hemsidan. Informationen används för att förbättra vår hemsida. En cookie är en liten datasträng som sparas i din webbläsare och som kan läsas av antingen greenfeeoutlet.se eller av våra statistikpartners eller betalningspartners. De är själva ansvariga för att meddela om att cookies används eller ej.
  Om du inte vill att din dator ska spara cookies, får du hjälp med att radera cookies här: Sök efter ”Radering av cookies i Internet Explorer” Sök efter ”Radering av cookies i Microsoft Edge” Sök efter ”Radering av cookies i Mozilla Firefox” Sök efter ”Radering av cookies i Google Chrome” Sök efter ”Radering av cookies i Opera” Sök efter ”Radering av cookies i Safari”Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och känns igen av webbplatsen vid återkommande besök. Den gör det möjligt att skicka individualiserad information till din webbläsare. En cookie kan innehålla text, tal eller t.ex. ett datum, men det finns inga personliga upplysningar i en cookie. Den är ingen programvara och kan inte innehålla virus.
 6. Integritetsmeddelande
  Datasekretess är mycket viktigt för Greenfee Outlet och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.
  Vi har därför denna policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.
 7. Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
  Det svenska företaget, Caddies Greenfee AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
  Postadress: Caddies Greenfee AB Lindövägen 100 186 30 Vallentuna E-post: hello@greenfeeoutlet.se
 8. Skydd av personuppgifter
  Enligt personuppgiftslagen ska din personliga information förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter i datorer med begränsad åtkomst, placerade i kontrollerade lokaler. Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att se till att vår användarinformation hanteras korrekt och med ständig hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföring via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk för att obehöriga skaffar sig tillgång till information när data skickas och förvaras elektroniskt. Du uppger således dina personuppgifter på eget ansvar.
 9. Vilka kan Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet komma att dela dina uppgifter med?
  Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet har anlitat för bl.a. lagring, optimering av webbplatsen och Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet applikationer, samt sms- och e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet räkning i samband med att de utför en tjänst för Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet. Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.
  För det fall att hela eller delar av Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet verksamhet säljs kan Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.
  Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet lagrar dina personuppgifter hos våra leverantörer av IT-drift. Dessa är, Caddies Greenfee AB AB, SalesForce, Inc., Microsoft AB, MongoDB, Inc., All data lagras inom EU/EES. Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet har även säljpartners som tillåts behandla en begränsad del av personuppgifterna. Denna begränsade del rör dessa uppgifter: Namn och epost. Som golfklubb delar vi även personuppgifter med Svenska golfförbundet. Vi förhåller oss till deras integritetspolicys och avtal när vi behandlar dina uppgifter på förbundets applikationer och webbplatser. Läs mer om deras policy på www.golf.se.
 10. Vad har du för rättigheter som registrerad?
  Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Tänk på att ifall Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet emottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Dessa uppgifter levererar vi inom 30 dagar.
 11. Rätt till rättelse.
  Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
  Tänk på att du som är kund hos Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.
 12. Rätt till radering.
  Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
  • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 16 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).
  Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 13. Rätt till begränsning.
  Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling, under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. till exempel kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan i stället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna på Mina sidor eller kontakta kundservice). Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.
 14. Hur hanterar vi personnummer?
  Vi hanterar inte ditt personnummer alls. Detta finns inte lagrat bland våra uppgifter om dig. Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Ett typiskt tillfälle då vi måste använda ditt personnummer är i de fall där du saknar eller har glömt bort ditt Golf-ID. Då efterfrågar vi ditt personnummer som vi sedan använder för att göra ett uppslag i GIT, Golfens IT – ett system tillhörande Svenska Golfförbundet. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, i stället använda ditt mobiltelefonnummer, epost eller ditt Golf-ID.
 15. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål (max 36 månader efter avslutat medlemskap).
  16. Ändringar i integritetspolicyn
  Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras i Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet kanaler och/eller på annat sätt Caddies Greenfee AB/Greenfee Outlet finner lämpligt.